HUỲNH MI 

maternity photography

Huỳnh Mi – cô em gái xinh đẹp của MC Trấn Thành lựa chọn Ekip Khoa Alex, là nơi thực hiện Bộ ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc thiêng liêng nhất của người Phụ nữ. Đó là được LÀM MẸ. 2 năm trước thực hiện Bộ ảnh cưới cho Mi. Ekip rất vui vì bây giờ lại tiếp tục lưu giữ hình ảnh thiêng liêng này.

HUỲNH MI

maternity photography

Huỳnh Mi – cô em gái xinh đẹp của MC Trấn Thành lựa chọn Ekip Khoa Alex, là nơi thực hiện Bộ ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc thiêng liêng nhất của người Phụ nữ. Đó là được LÀM MẸ. 2 năm trước thực hiện Bộ ảnh cưới cho Mi. Ekip rất vui vì bây giờ lại tiếp tục lưu giữ hình ảnh thiêng liêng này.

Khoa Alex Studio

 Bạn có muốn một bộ ảnh bầu tuyệt vời như thế không?