DƯƠNG
TRÚC VĨNH  

STUDIO CONCPEPT

DƯƠNG & TRÚC VĨNH muốn có 1 bộ ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn, không quá cầu kì, quan trọng nhất là ko lỗi thời theo thời gian” – Họ tìm đến Khoa Alex và tâm sự

DƯƠNG
TRÚC VĨNH  

STUDIO CONCPEPT

DƯƠNG & TRÚC VĨNH muốn có 1 bộ ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn, không quá cầu kì, quan trọng nhất là ko lỗi thời theo thời gian” – Họ tìm đến Khoa Alex và tâm sự

Khoa Alex Studio

 Bạn có muốn một bộ ảnh cưới tuyệt vời như thế không?